top of page

사원 모집 공고 (수시)

1. 모집부문 : 건축설계

2. 모집인원 : 00명

3. 응시자격 : · 모집부문 관련학과 전공자로서 2023년 8월 학위 취득 예정자 및 기 취득자

                     · 해외여행의 결격사유가 없는 자

                     · 병역 필 또는 면제자

                     · 3D 모델링 (스케치업), 포토샵 및 캐드 등의 툴 숙련자

4. 모집일정 : 수시모집

5. 지원방법 : · 1차 서류전형

                        - 이력서 및 포트폴리오를 메일로 제출 (karoarchitect@naver.com)

                        - 양식은 자유이며, 1차 합격 여부는 개별 통보

                     · 2차 개인면접

6. 관련문의 : · karoarchitect@naver.com

                     · 070-7771-7755(4~6) 

3472382459969132833_20210818113616640.JPG
3472382459968249376_20210818113619776.JPG
3472382459967288609_20210818113623576.JPG
LOCATION

대한민국 서울특별시 강남구

선릉로 555 선릉빌딩 605호 

605 Sunreung Building,

Sunreungro 555, Kangnamgu

Seoul, Korea

CONTACT

www.karoarchitects.co.kr

T. +82 70 7771 7755(4~6)

F. +82 2 569 7756

E. karoarchitect@naver.com

LOCATION

bottom of page